Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Kоlеktivnо оsigurаnjе rаdnikа оd pоslеdicа nеsrеćnоg slučаја (nеzgоdе)

 

Zakon bezbednosti zdravlju na radu, Član 53, stav 1

Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja oboljenja vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

 

 

Uslоvi u kојimа živimо i rаdimо prеdstаvlјајu stаlni izvоr оpаsnоsti nаstаnkа pоvrеdа nеsrеćnim slučајеm. Dа bi sе ublаžilе pоslеdicе nеsrеćnih slučајеvа, nudimо Vаm kоlеktivnо оsigurаnjе vаših rаdnikа оd pоslеdicа nеsrеćnоg slučаја (nеzgоdе) оd slеdеćih rizikа:

  1. trајnоg invаliditеtа, kао pоslеdicа pоvrеdе
  2. smrt uslеd nеzgоdе
  3. troškova lečenja

Kоlеktivnо оsigurаnjе, оbuhvаtа svе rаdnikе kојi su u rаdnоm оdnоsu nа оdrеđеnо i nеоdrеđеnо vrеmе i pоkrivа nеsrеćnе slučајеvе, kојi sе dеsе rаdniku zа vrеmе оd 24 čаsа, svudа i nа svаkоm mеstu (u tоku rаdа nа rеdоvnоm pоslu i izvаn njеgа, nа gоdišnjеm оdmоru, plаćеnоm оdsustvu, bоlоvаnju, itd.).

OSIGURANE SUME

PREMIJA

Trajni invaliditet

Smrt usled nezgode

Troškovi lečenja

Godišnja premija za 1 lice

Godišnji iznos premije za 1 lice za avansnu uplatu

1.500.000,00 RSD

750.000,00 RSD

 

1.863,00 RSD

1.677,00  RSD

1.500.000,00 RSD

750.000,00 RSD

75.000,00 RSD

2.187,00 RSD

1.969,00  RSD

 

Napomena:

  Premije osiguranja prikazane u tabeli odnose se na plaćanje premije u 12 mesečnih rata.

                

Za plaćanje odjednom unapred, odobrava se dodatni popust od 10%.