Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Putno zdravstveno osiguranje

 

Putno zdravstveno osiguranje je osiguranje putnika za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći (asistencije) vezane za organizaciju lečenja Osiguranika, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede Osiguranika.

Standardno  pokriće

Teritorijalno pokriće

Osigurana suma  u EUR

Premija osiguranja sa porezom  za period boravka od 1 godine -   period pokrića  180 dana   

Sve evropske zemlje, Rusija i Turska

35.000 EUR

15,97 EUR

 

Standardno (osnovno) pokriće obuhvata: Troškove ambulantnog lečenja; kupovine lekova propisanih od strane lekara; kupovine sanitetskog materijala neophodnog za saniranje povreda; nabavke privremenih ortopedih pomagala koji su neophodni deo tretmana za povrede ekstremiteta; uspostavljanja neophodnih dijagnostičkih procedura; lečenja u bolnici koja se nalazi u mestu boravka Osiguranika ili u najbližoj odgovarajućoj bolnici, ili u specijalizovanoj klinici ukoliko je neophodno; hitnih tretmana kritične bolesti uključujući operacije i odnosne troškove; stomatološkog lečenja (do iznosa od 150 evra ) ali samo radi sprečavanja bola i neophodnih funkcionalnih popravki protetičkih pomagala;  troškove neophodnog medicinskog prevoza do zdravstvene ustanove uz obaveznu saglasnost asistentske kuće; troškove repatrijacije – medicinskog prevoza bolesnog ili povređenog osiguranika, a u slučaju smrti tela preminulog (do iznosa od 5.000 evra).

Napomena:

Iznos premije je iskazan sa pripadajućim porezom od 5%

Sva PZO osiguranja biće zaključivana kao godišnja sa obračunom premije koji odgovara trajanju od 180 dana.

Ponuda se odnosi na sve evropske zemlje, Rusiju i Tursku, bez ograničenja samo na evropski deo. Takođe, u tom kontekstu i Ukrajina se smatra Evropom.

Ponuda je bez učešća osiguranika u šteti, sa razlikom za deo koji osiguranik plaća na licu mesta ali mu se naknadno refundira.

Premija  osiguranja  se  obračunava  primenom  srednjeg  kursa  NBS  za  EUR   na   dan   sklapanja   osiguranja.