Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

На састанку Одбора директора Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд , који је одржан 06. марта 2024. године, у оквиру : тачке 6. Сагледавање постојећих чињеница и тржишних услова пословања превозника који обављају међународни друмски превоз путника; расправљано и констатовано да су велики проблеми превозника и тржишни услови пословања у јавном линијском међународном превозу путника и да је превазилажење проблема и унапређење регулативе неопходно реализовати што пре.

Интерес послодавца јесте транспарентан рад и креирање ставова и регулативе у општем интересу развоја и конкурентности сектора саобраћаја у Србији, решења која су у интересу развоја српских аутобуских превозника, али и квалитетна сарадња са представницима институција. Ставови превозника су у овом тренутку различити и често контрадикторни али су мотивисани искључиво личним интересима.

Исказан је став да усаглашена решења Радне групе за израду новог Закона о јавном превозу путника у друмском саобраћају јесу од велике користи за уређење пословања и сузбијање нелегалног и незаконитог рада, те да се очекује да ће доношење новог Закона о јавном превоза путника у друмском саобраћају имати значајан утицај на пословање и квалитет услуге у јавном превозу путника у друмском саобраћају. Имајући ово у виду, неопходно је креирати нови правилник који би заменио Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника, који је креиран 2000.године и измењен 2006.године.

Кроз расправу на састанку се усагласио став да је неопходно упутити допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са закључцима Србијатранспорта које Вам достављамо у прилогу.

Став Одбора директора Србијатранспорта јесте да се хитно приступи изради новог правилника која регулише тржиште међународног линијског превоза путника, а да се након тога приступи процедурама подношења захтева за нове дозволе и редове вожње, те да се ново усаглашавање спроводи у складу са сада реалним подацима на тржишту међународног линијског превоза путника.