Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Posao profeionalnih vozača je najuređenaija delatnost, kako u smislu pristupa profesiji, tako i u procesu rada, sa aspekta rada i zdravstvene sposobnosti za obavljanje svoje profesije.

Periodična obuka u CPC je od velike važnosti za bezbednost saobraćaja, odnos vozača prema svojoj profesiji, vozilu, poslodavcu i prema svom poslu. Srbijatransport daje punu podršku edukaciji zaposlenih u transportu i ukazuje na obaveze vozača periodične CPC obuke. Posao profesionalnih vozača je veoma važan sa aspekta bezbednosti saobraćaja, ali i u smislu održivog obavljanja usluge drumskog prevoza putnika i robe u drumskom saobraćaju, kao važnog servisa za našu privredu i građane.

OBEZBEDITE USLOVE ZA OBNOVU KVALIFIKACIONE KARTICE

Svaki profesionalni vozač mora da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka. Periodična obuka se sprovodi pohađanjem obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, prosečno jedan seminar godišnje, a maksimalno 2 seminara od po 7 časova u jednoj godini a koji imaju različite planove i programe rada.

Prijavom u Srbijatransportu, na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. dobijate mogućnost da budete deo organizovane grupe za obuku i ostvarite grupni popust Srbijatransporta, što je značajno povoljnije nego ukoliko se prijavljujete centru za CPC obuku kao pojedinac.

 

PROFESIONALNI  VOZAČ

Profesionalni vozač je vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija CC1DD1CEC1EDE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku.

Kategorije motornih i priključnih vozila profesionalnih vozača

ZAKONSKI OKVIR

Oblast profesionalnih vozača je regulisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18 i 41/18 - dr. zakon) pre svega članovima 203. i 204. kao i podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast, i to:

Usklađenost našeg nacionalnog zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom iz ove oblasti omogućava našim vozačima da nesmetano obavljaju prevoz preko teritorija zemalja članica Evropske unije, uz posedovanje kvalifikacione kartice za vozače pri obavljanju prevoza.

IZUZECI -  KO JE IZUZET OD PROCESA SERTIFIKACIJE ZA PROFESIONALNE VOZAČE?

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (članom 203, stav 1. tačke 1)-7)) se izuzima određena grupa vozača od procesa sertifikacije profesionalnih vozača i to ako upravljaju sledećim vozilima:

1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,

2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,

3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,

4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,

5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,

6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,

7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

 

ŠTA JE POČETNA KVALIFIKACIJA?

Profesionalni vozači za obavljanje svog posla moraju da imaju stečenu početnu kvalifikaciju, što u praksi znači da vozač, kada upravlja vozilom navedenih kategorija MORA imati kod sebe kvalifikacionu karticu vozača (u daljem tekstu: kartica).

Da bi se dobila kartica vozača najpre mora da se dobije Sertifikat o stručnoj kompetentnosti - „CPC“ koji predstavlja dokument kojim se potvrđuje početna kvalifikacija - početni CPC.

Svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji će steći pravo na upravljanje neke od navedenih kategorija najkasnije do 30. decembra 2019. godine, spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima„.

Ovim vozačima će se priznati stečena prava samo na osnovu vozačke dozvole neke od gore navedenih kategorija i oni će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Zapravo, ovi vozači će trebati da prođu samo administrativni postupak podnošenja zahteva za dobijanje sertifikata i kartice, koji mogu podneti i nakon pomenutog toka.

 

Da bi vozač obavljao posao profesionalnog vozača treba da ima dva (2) dokumenta:

 1. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti – kojim se potvrđuje početna kvalifikacija, i
 2. Kvalifikaciona kartica vozača – koja se dobija na osnovu sertifikata i koju vozač mora uvek da nosi sa sobom kada upravlja vozilom gore navedenih kategorija

 

OSNOVNA OBUKA

Vozač koji nakon 30. decembra 2019. stekne pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E MORA DA:

 1. Završi propisanu osnovnu obuku
 2. Položi stručni ispit

Osnovna obuka može biti organizovana kao:

 1. osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova;
 2. osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova;
 3. dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova;
 4. dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova;
 5. dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova.

 1) Osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova 

Osnovnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju.

Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke mora individualno da upravlja vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 20 praktičnih časova.

2) Osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova

Osnovnu ubrzanu obuku za sticanje početnog CPC za prevoz tereta pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim vozača koje ima diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji je u toku školovanja odslušao sadržaj iz nastavnih planova i programa i položio završni ispit za obrazovni profil vozač motornih vozila.

Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne ubrzane obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 10 praktičnih časova.

3) Dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova

Dodatnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke (280 nastavnih časova), a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.

Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 5 praktičnih časova.

4) Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova

Dodatnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke (140 nastavnih časova) ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.

Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 3 praktična časa.

5) Dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova

Dopunsku obuku u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova pohađa vozač koji nije položio stručni ispit za sticanje početnog CPC u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC.

 

PRIJAVLJIVANJE ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE

Prijavom u Srbijatransportu, na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. dobijate mogućnost da budete deo organizovane obuke i ostvarite grupni popust Srbijatransporta, što je značajno povoljnije nego ukoliko se prijavljujete kao pojedinac.

Vozač Centru podnosi Prijavu za pohađanje obavezne obuke.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • fotokopiju školske diplome o stečenom obrazovanju;
 • dokaz o uplati troškova za pohađanje obavezne obuke, po važećoj tarifi
 • potvrdu Srbijatransporta o organizovanom pohađanju obuke.

 

PERIODIČNA OBUKA

Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača (čiji je rok važenja 5 godina), počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Periodična obuka se sprovodi pohađanjem obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, prosečno jedan seminar godišnje, prema Programu za sticanje početnog i periodičnog CPC.

Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova od kojih najviše 2 časa mogu biti praktična, a koja se mogu izvoditi i na simulatoru.

Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a sve u cilju poboljšanja i proširenja znanja, kao i praktičnih veština vozača.

U toku jedne kalendarske godine vozaču će se priznati najviše 2 seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.

 

O ISPITU

Nakon završene obavezne obuke, vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, stiče pravo da polaže stručni ispit.  Stručni ispit sprovodi se u prostorijama Centra i sastoji se od:

 1. pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koja zahtevaju direktan odgovor ili kombinacija ovih vrsta pitanja;
 2. zadatka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Ispit se sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru i traje dva sata.

Uspeh vozača na stručnom ispitu se iskazuje ocenom „položioˮ ili „nije položioˮ. Da bi položio stručni ispit, vozač mora ostvariti najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova.

Rezultate stručnog ispita Agencija objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije 7 (sedam) dana od dana polaganja stručnog ispita.

U vezi sa stručnim ispitom treba imati u vidu i to da:

 1. Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika, i obrnuto, mora položiti deo stručnog ispita koji nije polagao.
 2. Ako se vozač na stručnom ispitu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, prepisivanjem i sl.) biće udaljen sa ispita i smatraće se da nije položio stručni ispit. Takođe, vozaču koji se služi nedozvoljenim sredstvima, neće se dozvoliti ponovno polaganje stručnog ispita u roku od narednih 6 (šest) meseci.
 3. Ukoliko vozač koji je prijavio ispit ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da nije položio ispit.
 4. Ako vozač opravdanih razloga (bolest i sl.) ne pristupi polaganju stručnog ispita biće dozvoljeno da polaže ispit u nekom od narednih ispitnih rokova.

Da bi mogao da izađe na ispit vozač se mora prijaviti za polaganje istog.

 

PRIJAVLjIVANjE ZA POLAGANjE ISPITA

Nakon završene obavezne obuke, vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, može pristupiti polaganju stručnog ispita. Da bi mogao da izađe na ispit vozač se mora prijaviti za polaganje istog.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita vozač koji stiče početni SRS pohađanjem osnovne obuke i polaganjem stručnog ispita prilaže:

 1. potvrdu o završenoj obaveznoj obuci za sticanje početnog SRS i
 2. dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita, po tarifi Agencije.

NAPOMENA: Ukoliko je pohađao dodatnu obuku, uz prijavu za polaganje stručnog ispita, vozač prilaže:

 1. potvrdu o odslušanoj dodatnoj obuci za sticanje početnog SRS i
 2. dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita, po tarifi Agencije.

Ako pravno lice vrši uplatu, prilikom podnošenja prijave, uz dokaze o uplati (nalog za prenos, potvrda banke o izvršenom plaćanju) neophodno je priložiti i spisak svih vozača (ime, prezime, JMBG i broj vozačke dozvole) za koje je izvršena uplata, na memorandumu pravnog lica koje je izvršilo uplatu.