Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Drumski transport je, nakon vazdušnog, drugi po uticaju na stvaranje efekta staklene bašte. Takođe, ovaj negativan uticaj se iz godine u godinu povećava.  Zbog toga je obaveza svih učesnika u transportu i zainteresovanih strana da rade na smanjenju emisije CO2 i da prate novine u ovoj oblasti.

Prema poslednjem Izveštaju Međuvladinog Panela za Klimatske Promene, transportni sektor ima oko 14% udela u ukupnim antropogenim emisijama gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Najveće emisije CO2 po ostvarenom transportnom radu (gCO2/p-km ili gCO2/t-km) ima vazdušni,  a odmah iza njega je drumski transport. Granične vrednosti emisije pri transportu tereta kreću se od ~2 gCO2/t-km u pomorskom transportu rasutih tereta do ~1,700 gCO2/t-km u vazdušnom transportu na kratkim relacijama. Emisije u putničkom transportu kreću se u granicama od ~20–300  gCO2/p-km. Na ilustrativnom prikazu može seuporediti uticaj različitih vidova transporta putnika i tereta na emisiju CO2.

Od 1970. godine do danas emisija gasova staklene bašte u saobraćaju je više nego udvostručena. Zabrinjavajući podatak je to što su čak oko 80% ovog povećanja uzrokovala drumska transportna sredstva.

Zbog svih navedenihpodatakamože se slobodno reći da je obaveza učesnika u transportu, logističkih i transportnih kompanija, transportnih planera i državnog sektora da svojim aktivnostima, primenom tehnoloških inovacija, strateškim planovima i zakonskim regulativama utiču na smanjenje emisije GSB. To omogućavaju, a sve više i nameću napredna ekonomska i tehnološka rešenja i pravni okviri čija implementacija značajno može da utiče na poslovanje preduzeća iprivredu u celini. Zbog svoje aktuelnosti i značaja, ovo će biti jedna od čestih tema u narednim tekstovima na ovoj stranici.