Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Osnovni zadatak prevoznika je proizvodnja transportne usluge. No, kao rezultat realizovanog transportnog rada, u transportu se generišu i sporedni, neželjeni, često negativni, ali po pravilu ne zaobilazni efekti uticaja na društvo i životnu sredinu. To su takozvani eksterni uticaji transporta. Eksterni uticaji transporta mogu bit i kratkoročni ili dugoročni, lokalni, regionalni ili globalni. Negativni eksterni uticaji su često udruženi i deluju sinergijski međusobno ili sa drugim antropogenim negativnim uticajima. Po pravilu su teško merljivi, ali je izvesno da raste svest o njihovom postojanju, potrebi da se on i izmere i novčano vrednuju, kako bi mogle da se preduzimaju odgovarajuće sistemske ili individualne mere za njihovo smanjenje. Najvažniji eksterni efekti transporta koji stvaraju neželjene društvene troškove su:

- emisija gasova staklene bašte,
- zagađenje vazduha,
- buka,
- saobraćajne nezgode,
- saobraćajna zagušenja.

Pored ovih najvažnijih efekata mogu se javiti i drugi, koji su teže merljivi, dugoročni i kumulativni, te stoga delimično zanemareni u dosadašnjim istraživanjima. Tu spadaju, na primer, zagađenje vode i zemljišta, oštećenja pejzaža i prirode, dodatni troškovi izgradnje, proizvodnje i eksploatacije, vizuelno narušavanje, efekti separacije i zauzetosti zemljišta, itd.

Eksterni troškovi (ET) transporta, odnosno negativne transportne eksternalije, predstavljaju ekonomske troškove koji se po pravilu ne uzimaju u obzir prilikom planiranja tranportnih operacija i ruta.

Fakultet tehničkih nauka je u okviru naučno-istraživačkog projekta TR36030, koji realizuje u saradnji sa P.U. Srbijatransport, a.d., razvio alat za brz i jednostavan proračun eksternog uticaja transportnih operacija u međunarodnom drumskom robnom transportu na nivou pojedinačnog vozila. Osnovni cilj alata – Kalkulatora Eksternih Troškova KET1.0- je podizanje svesti u transportnim preduzećima o negativnim eksternim uticajima transporta i njihovoj ekonomskoj proceni.

Pozivamo Vas da isprobate kalkulator KET1.0 i proverite kakvi i koliki su eksterni troškovi drumskog robnog transporta za isporuke koje danas realizuju Vaša vozila.