Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

 

OSNIVANJE

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd osnovano je 25. juna 1951.godine pod nazivom „Zajednica drumskog transporta Narodne Republike Srbije“.

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 130 predstavnika transportnih preduzeća, predstavnici narodne vlasti i drugih organizacija. Sporazum o osnivanju Zajednice potpisali su predstavnici 35 preduzeća koja su tada postojala u Srbiji. Uglavnom su to bila gradska transportna javna državna preduzeća koja su bila dobila ulogu nosioca razvoja drumskog transporta u svojim reonima. Neposredno nakon Osnivačke skupštine Zajednici pristupaju i preduzeća iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Tako je krajem 1951. godine Zajednica imala 153 člana.

Prema uputstvu tadašnjeg Saveta za saobraćaj Narodne Republike Srbije osnovni zadatak Zajednice bio je da obezbedi efikasno i rentabilno javno prevoženje robe i putnika, kao i remontne, servisne i druge javne usluge drumskog saobraćaja, kao i da obavlja funkcije koje su od zajedničkog interesa za sva javna preduzeća. Jedan od glavnih zadataka bio je da Zajednica štiti interese javnog saobraćaja i svojih članova. Prema sporazumu potpisanom prilikom osnivanja i Uputstvu od 5. decembra 1951. godine, Zajednica ima Skupštinu i Upravni odbor. Predsednik Upravnog odbora zajednice po funkciji je bio predstavnik javnog saobraćaja na području Narodne Republike Srbije i u tom svojstvu član Saveta za saobraćaj Narodne Republike Srbije.

 

NEKI VAŽNI TRENUCI

Na drugoj godišnjoj Skupštini, održanoj 25. marta 1953. u Beogradu, usvojen je prvi Statut Zajednice. Statutom je promenjen i naziv u Udruženje drumskog saobraćaja i remonta Narodne Republike Srbije. Organi udruženja bili su: Skupština udruženja, Izvršni odbor; Nadzorni odbor, Poslovnica (stručna služba) i Sud časti.

Na trećoj godišnjoj Skupštini udruženja drumskog saobraćaja i remonta Narodne Republike Srbije, koja je održana 15. marta 1954.godine, donet je novi Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja.

Na sedmoj redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja drumskog saobraćaja, od poslovnice „Srbijatransport“ formira se Poslovno udruženje preduzeća javnog drumskog saobraćaja i remonta Narodne Republike Srbije. Poslovno udruženje nastavlja da obavlja poslove i zadatke: zajedničke nabavke osnovnih sredstava za saobraćaj i remont, otvaranje autobuskih stanica u gradovima, zajedničko korišćenje deviznih i drugih sredstava, zajedničko osnivanje službe transportnih biroa, svi ostali komercijalni poslovi.

 

ZNAČAJ I TRANSFORMACIJE

Na planu razvoja javnog drumskog saobraćaja, Poslovno udruženje „Srbijatransport“ imalo je posebne zadatke u oblasti uskladjivanja autobuskih linija i redova vožnje, kao i u oblasti zajedničkog planiranja razvoja javnog drumskog saobraćaja i unapredjenju saobraćajne delatnosti.

Udruženje je 1960. pokrenulo inicijativu za izgradnju zajedničke autobuske stanice u Beogradu, a zatim i u većim gradovima Srbije. Do 1966. osnovano je preko 20 transportnih biroa u sastavu „Srbijatransporta“ i izgradjeno 18 autobuskih stanica, a do 1971. još 58 autobuskih stanica u Srbiji. Autobuska stanica Beograd ( „BAS“) izdvojila se 1966. godine u posebno preduzeće.

Poslovno udruženje se 1973.godine, u periodu usvajanja amandmana i donošenja novog Ustava, transformiše po sektorskom principu. Članice Poslovnog udruženja se opredeljuju za osnivanje i udruživanje u Poslovnu zajednicu „Srbijatransport“ Beograd. Ovaj akt su na referendumu usvojile 63 radne organizacije i pet tadašnjih SOUR-a.

Osamdesete godine za Poslovnu zajednicu drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bile su izuzetno afirmativne. „Srbijatransport“ se stavlja na čelo svih preduzeća drumskog saobraćaja sa teritorije SFR Jugoslavije koje su obavljale medjunarodni drumski prevoz. Sa ovim preduzećima „Srbijatransport“ zaključuje sporazum o zajedničkom i jedinstvenom nastupu na tržištu bivšeg SSSR. „Srbijatransport“ u periodu 1982-1992. raspolaže predstavništvom „Srbijatransporta“ u Moskvi, svim spoljnotrgovinskim robama koje se prevoze iz SFRJ za SSSR i svim robama koje se prevoze kamionima iz bivšeg SSSR-a i drugih istočnoevropskih zemalja za SFRJ (povratni tereti).

Godine 1982. uspostavlja se u reciprocitetu i redovna kamionska linija zbirnih i denčanih pošiljki sa po dva polaska nedeljno na relaciji Beograd-Moskva-Beograd. Ova linija je bila jedina kamionska redovna linija na jugoslovenskim prostorima. U tom periodu jugoslovenski prevoznici su godišnje za SSSR vozili u odlasku 3.500 tura, a u povratku 1.500 tura. Promet ostvaren preko „Srbijatransporta“ u tom periodu bio je 9 miliona dolara izvoza i 4 miliona dolara uvoza godišnje.

Kao Poslovna zajednica, organizacija udruženog rada drumskog saobraćaja „Srbijatransport“, deluje sve do 1989. godine, kada prerasta u Deoničarsko društvo drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd. Odlukom Skupštine osnivača, osnivački ulozi se u junu 1990. pretvaraju u deonice, a Deoničarsko društvo i dalje nastavlja da obavlja delatnost poslovnih udruženja.

 

POSLEDNJE TRI DECENIJE

U vreme sankcija i ekonomske blokade naše privrede 1992 – 1995, „Srbijatransport“ je obezbedjivao značajan uvoz nafte i autodelova koji je plaćan po zvaničnom kursu dolara, nekoliko puta nižem od tržišnog. U ovom periodu „Srbijatransport“ je poslovala u korist svojih članica u politici cena, posebno u oblasti prevoza putnika. Sve ovo vreme (1980 – 2000. godine) cene prevoza putnika bile su pod kontrolom, u interesu putnika i prevoznika.

U periodima tranzicije, 1997. godine izvršena je procena kapitala firme i u Ministarstvu, utvrđeno je 36 % društvenog kapitala, a ostatak je pretvoren u osnivačke akcije. Novim zakonom o privrednim društvima iz 2000. godine ukidaju se deoničarska društva i „Srbijatransport“ se transformiše u Akcionarsko društvo, da bi 2006. godine Agencija za privatizaciju izvršlia prodaju društvenog kapitala.

Sada, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ posluje kao otvoreno akcionarsko društvo. Delatnost poslovnog udruženja je primarna delatnost, oko koje je trenutno okupljeno nekoliko stotina firmi drumskog putničkog i teretnog saobraćaja. U okviru udruženja posluje operativni tim za logističku organizaciju transporta robe, radi Edukativno- konsultativni centar drumskog saobraćaja oko koga se okupljaju naučni radnici, sudski veštaci i inženjeri iz prakse drumskog saobraćaja Srbije . Stručne službe, kompetentni tim i partneri Srbijatransporta razvijaju softvere i modele internet prodaja karata za prevoz putnika.

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ sada jeste značajan faktor regulisanja tržišta saobraćajne usluge u Republici Srbiji i mesto dogovaranja i kreiranja najkvalitetnijih rešenja u interesu privrede drumskog transporta Republike Srbije, uvažavajući konkurentnost i opšti interes.