Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Na Radio Beogradu u emisiji Magazin na prvom od 16.02.2024. generalni direktor Srbijatransporta Goran Aleksić je prezentovao predloge sistemskih mera koje je predložio Srbijatransport u cilju smanjenja problema nedostatka veoma važnog resursa u drumskom saobraćaja koji je neophodan za funkcionisanje sektora. Imajući u vidu važnost transporta za privredu i društvo, ovom problemu se mora pristupiti odgovorno, stručno i hitno.

 

U prilogu je emitovana verzija

i integralna verzija razgovora sa novinarkom Radio Beograda Jelenom Vidićem.

Анализирали смо проблеме недостатка професионалних возача у друмском саобраћају и извештаје ИРУ, светске организације за друмски транспорт која представља читаву транспортну индустрију – аутобусе, камионе и такси возила, која покреће одрживу мобилност људи и робе широм планете.

Указали смо на низ чињеница и предлога. Верујемо да ће Влада Републике Србије и надлежно министарство препознати важност транспорта, потребу и интерес привреде и друштва, те предузети низ мера у циљу превазилажења великог проблема за наше друштво.

Obaveštavamo Vas da smo nakon sastanka Odbora direktora Srbijatransporta doneli odluku da uputimo Inicijativu za unapređenje procesa obuke i izmenu pravilnmika koji uređuju oblast obuke profesionalnih vozača u drumskom transportu.

Uvereni smo da će predstavnici Ministarstva građevinarstva, sobraćaja i infrastrukture prepoznati naše predloge kao opšte prihvatljive i da će ih usvojiti u najkraćem roku.

Posebno smatramo važnim da MUP omogući osnivanje i rad autoškola samo za profesionalne kategorije (za C1,C,CE,D1,D,DE kategorije).

Београд 30.08.2023.године

Поново смо иницирали измене решења у Закону о акцизама која су у складу са Директивом ЕУ 2003/96 а која се односи на то да акциза и таксе на евродизел гориво за транспортне сврхе, за легалне лиценциране превознике који комерцијално обављају јавни превоз ствари и путника у друмском саобраћају треба да буду 330евр/1.000литара.

Сматрамо да је усаглашавање законске регулативе Републике Србије од велике важности за конкурентност српске привреде и од велике важности за економски утицај на квалитет живота стандард грађана и корисника услуга. Предлог је креиран у складу са интересима привреде, производних и трговинских система, као и свих корисника услуга јавног транспорта у смислу снижавања логистичких трошкова привреде, уређења пословног амбијента, конкурентности и ефикасности услуга транспорта и мобилности.

Детаљна анализа (АПР подаци 2022.) показује да је оваква иницијатива билансно позитивна за буџет Републике Србије у износу од око 17 милиона евра/годишње,

Поред овога, анализом пословања, уочава се и указујемо на економски неодрживо пословање у сектору јавног транспорта путника. Промет сектора износи: 674.463.853 евра, а Ебитда: 36.128.686 евра, што је само 5,4% и што је апсолутно алармантно. Подаци даље указују да су трошкови бруто зарада у сектору 34,3% од укупног прихода, трошкови енергената су 33,7% од укупног прихода, уз чињеницу да директна издвајања аутобуских превозника према држави износе 35,12% од укупног оствареног годишњег прихода сектора јавног транспорта путника.

У прилогу су  КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА УСКЛАДЈИВАЊА АКЦИЗНЕ ПОЛИТИКЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО У СРБИЈИ СА ПОЛИТИКОМ ЕУ Професора Др Слободана Аћимовића, редовног професора Економског факултета Универзитета у Београду.

за хитно доношење подзаконских аката у складу са решењима које предвиђају измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима који је ступио на снагу 15. 09. 2023. године и молба за укључивање представника друмског транспорта у процесе израде подзаконских аката

Београд 04.10.2023.године

Неопходно је синергијом активности изменити низ подзаконских аката у циљу:

  • примене решења које су предвиђене изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја,
  • унапређења безбедности саобраћаја,
  • квалитета обука професионалних возача,
  • адекватних капацитета за обуку професионалних возача,
  • оптималног искоришћења расположивих стручних ресурса за обуку професионалних возача у друмском транспорту,
  • приступачности центара за обуку и процеса обуке,
  • функционалног и квалитетног процеса обука професионалних возача.

Недостатак професионалних возача је изузетно велики проблем за транспортну привреду и безбедност саобраћаја, али и за кориснике транспортних услуга и том смислу је неопходна финансијска, медијска и системска подршка друмском транспорту и кандидатима за професионалне возаче.

Очекујемо позив за састанак и верујемо да ће нова решења бити у општем интересу унапређења система едукације и безбедности саобраћаја на путевима, продукције довољног броја нових и квалитетно обучених професионалних возача и развоја сектора друмског саобраћаја и привреде Републике Србије.

Послодавци друмског транспорта су кроз своја пословна удружења, у процесу усаглашавања припремили и на заједничком састанку усагласили закључке и предлоге у процесу јавно приватног дијалога и оперативну сарадњу представника привреде са ресорним министарством, као и заједничкој координацији иницијатива и активности према другим министарствима и институцијама, а у циљу унапређења решења и уређења пословног амбијента у сектору друмског транспорта.

Новог Министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Горана Весића, смо обавестили о одржавању састанка а након састанка смо доствили и закључке, којима смо указали на суштинске мере које је неопходно хитно решавати и системске проблеме са предлозима за решење.

Са великим оптимизомом исчекујемо заједничку сарадњу и резултате у интересу развоја сектора друмског транспорта, превозника друмског транспорта, корисника услуга и грађана Србије.

Упутили смо иницијативу за доношење хитних мера за превазилажање проблема које  изазива повећања цена горива. Иницијативу смо упутили Председнику Републике Србије, Председници Владе, Министру финансија, Министру грађевинарства, сабраћаја и инфраструктуре и помоћнику министра задуженом за друмски транспорт.

Цене горива су превисоке а проблеми у пословању веома велики.

У прилогу иницијативе смо навели преглед разних актуелних владиних мера појединих држава за подршку сектору друмског транспорта.

Очекујемо да ће Влада Републике Србије разумети тежак пословни положај превозника, улогу и функционалност друмског транспорта и да ће донети конкретне мере.

Preuzmite priloge:
Download this file (inicijativa.pdf)Иницијатива привреде1629 kB

U skladu sa zaključcima Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbijatransport, uputili smo dopis Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, Predsednici vlade Ani Brnabić, Ministru građevinarstva saobraćaja i infrastrukture  Tomislavu Momiroviću i Pomoćniku ministra za puteve, drumski saobraćaj i bezbednost saobraćaja Milanu Petroviću. u skladu sa zaključcima Odbora direktora.

Preuzmite priloge:
Download this file (dopis-msgi.pdf)Dopis MGSI450 kB