Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Veoma je važno da budete dobro obavešteni pri poslovanju, ugovaranju i započinjanju poslovnih aktivnosti, jer stručnim i sveobuhvatnim sagledavanjem šansi i pretnji u poslovanju unapred sprečavate moguće probleme ukoliko nemate pripremljenu potrebnu dokumentaciju.

Naš tim saradnika poseduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima transportnih usluga. Visoke kvalifikacije i praktično znanje su preduslov da blagovremeno, u skladu sa najvišim standardima struke, pružimo profesionalne savete koji predstavljaju temelj za najbolje odluke.

Usluge konsaltinga u sektoru transporta putnika, transporta robe, bezbednosti saobraćaja, zakonskih propisa u transportnim kompanijama, sudska veštačenja saobraćajne i ekonomske struke, logistiku.

Možemo vam preneti svoja znanja i iskustva, koja će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje. U cilju adekvatne pripreme planova rada i poslova, savetujemo vam da angažujete eksperte, a mi vam nudimo kompletan konsalting o svim bitnim elementima poslovanja.

 

KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU:

  • Stručna mišljenja, informacije i objašnjenja o tekućim pitanjima (putem telefona ili elektronske pošte)
  • Sastanke na kojima se analiziraju aktuelna pitanja
  • Pregled i uvid u dokumente nadležnih organa, zapisnike, rešenja i drugieakte.
  • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u postupku pred domaćim i stranim organima i institucijama
  • Pomoć, pregledanje ili priprema i sastavljanje zahteva za: izdavanje licence za prevoz, sertifikata o stručnoj osposobljenosti, stranih dozvola za prevoz; utvrđivanje godišnjeg plana dozvola i dr.; dobijanje mišljenja;
  • Sugestije za postupanje, priprema i sastavljanje prigovora i žalbi na odluke kontrolnih organa;
  • Konsultacije i sastavljanje dopisa, zahteva za dobijanje mišljenja, obrazloženih inicijativa nadležnim organima i institucijama;
  • Davanje informacija, uputstava, objašnjenja i saveta u vezi sa rešavanjem problema nastalih u toku izvršenja usluga transporta
  • Saveti za pripremu i obaveze u poslovanju pri donošenja novih propisa, domaćih i stranih, koji će usloviti nove obaveze i/ili prava, odnosno nova pravila za obavljanje delatnosti prevoza