Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Tržište saobraćajnih usluga je veoma kompleksno i dinamično. Promene su dosta izražene kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Marketing u transportu ima veoma veliku širinu i svoje specifičnosti, kako sa aspekta korisnika usluga u vremnu i prostoru, tako i sa aspekata konkurencije, zakonskih rešenja i ograničenja uz veoma veliki uticaj novih tehnologija i ljudskog faktora.

Specifičnosti saobraćajne usluge posledica su načina nastajanja,načina ispoljavanja tražnje i načina usklađivanja ponude i tražnje. Saobraćajna usluga je nematerijalni proizvod koji ne može egzistirati izvan procesa njene proizvodnje, proces proizvodnje i potrošnje je sinhronizovan vremenski i prostorno. Kvalitet usluge nije unapred poznat za korisnika.

Na strani tražnje su građani i razne organizacije koji imaju potrebe za saobraćajnim uslugama. Motivi korišćenja saobraćajnih usluga su različiti ne samo kod građana kao potencijalnih putnika već i kod privrednih i neprivrednih organizacija i institucija. Kao i u ostalim privrednim delatnostima i u saobraćaju je razumevanje motiva korišćenja saobraćajnih usluga pouzdana osnova za razumevanje kretanja tražnje kako ukupne, tako i za pojedine vrste saobraćajnih usluga. Integralni pristup tržištu saobraćajnih usluga je neophodan.

Promocija je instrument koji je od istog stepena značaja u saobraćaju kao i u ostalim privrednim delatnostima. Postoji sloboda saobražajnih organizacija da ovaj instrument koriste da bi uticali kako na primarnu, tako i na selektivnu tražnju. Promociona aktivnost treba da doprinese stvaranju adekvatne slike o saobraćajnim organizacijama i o njihovim naporima da se prilagode potrebama savremenog čoveka i privrede.

Realizujemo:

  • Pomoć pri izradi biznis planova, sa svim elementima marketing miksa.
  • Konsalting usloge marketing logistike.
  • Konsalting uslige analize struktura troškova poslovanja i racionalizacije poslovanja.
  • Konsultanrske usluge analiza cena usluga i unapređenja profitabilnosti poslovanja.
  • Sprovođenje marketinških kampanja.
  • Promocija na skupovima , javni nastupima i sastancima, kao i njihova organizacija.
  • Modeli marketing kampanja za promovisanje održivih vidova transporta.
  • Izrada marketng video i štampanih materijala u marketing kampanjama.
  • Izrada bilborda, banera, reklamnog promotivnog materijala i prezenta kompanija