Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

O SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU

Saobraćajni fakultet je najstariji fakultet ove vrste u regionu jugo-istočne Evrope i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Savladavanjem studijskog programa Saobraćaj studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravljaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok ljudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU

  • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
  • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
  • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2.300 studenata.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET RASPOLAŽE

  • prostorom od 13.750 m2 (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
  • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
  • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
  • Skriptarnicom

INSTITUT SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

je interdisciplinarna istraživačka organizacija u sklopu Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prvenstveno orijentisana na rešavanje problema iz svih vidova saobraćaja, transporta i komunikacija.

Institut ima najviši nivo obrazovanog profesionalnog kadra koji se afirmisao u rešavanju problema iz matičnih oblasti u zemlji i inostranstvu, za potrebe državnih institucija i privrede. Sastav istraživačkog osoblja i aktivnosti bazirane su na normativnim aktima Instituta, o čemu se možete detaljnije upoznati na sledećim linkovima:

Institut sa svojim okruženjem, ljudskim i tehničkim resursima, dugogodišnjim iskustvom i referencama obezbeđuje svojim klijentima vrhunska interdisciplinarna ekspertna rešenja iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija. Bogato iskustvo se ogleda kroz naučno-istraživačke aktivnosti, sa čijim detaljima se možete upoznati, pregledom narednih linkova: