Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Saobraćaj je osnovni činilac, ne samo razvoja društva, već i opstanka određene društvene zajednice. Jednostavno rečeno, saobraćaj je društveni “krvotok” i tamo gde ne dosežu saobraćajne arterije, to područje demografski odumire. Ova delatnost ima kako sociološku, tako ekonomsku i razvojnu ulogu u društvu. Zasebno posmatran,  saobraćaj je veoma propulzivna i profitabilna delatnost, a kada se ova delatnost sagledava u širem smislu, pouzdano se može reći da je saobraćaj osnov društvenog razvoja i njegov glavni integrativni činilac.

Višestruki je značaj izgradnje novih infrastrukturnih saobraćajnih objekata, održavanja postojeće, ali i iskorišćenja prirodnih i društvenih transportnih resursa. Razvojem infrastrukture stvaraju se preduslovi za podizanje novih proizvodnih i uslužnih kapaciteta što bi proizvelo dinamičan rast i razvoj privrede, rast društvenog standarda i BDP. Investicionim ulaganjem u saobraćajnu infrastrukturu stvarala bi se radna mesta po tri osnova. Prvo, u izgradnji učestvovao bi značajan broj radnika. Drugo, u postojećoj proizvodnji građevinskog materijala, mašinske opreme, pneumatike, saobraćajnih sredstava, zatim u proizvodnji HTZ opreme, tekstila, prehrambenih artikala i sl. došlo bi do velikog povećanja zaposlenosti. Treće, u novim proizvodnim i uslužnim delatnostima otvorilo bi se dosta novih radnih mesta.

Nivo razvoja nekog društva meri se sa stepenom razvoja saobraćaja, a stepen kulturnog razvoja sa kulturom u saobraćaju. Saobraćaj je svuda oko nas i predstavlja osnov mobilnosti građana i temelj logističkih procesa privrede. U transportu je izuzetno visoka primena inteligentnih tehnoloških rešenja koja daju značajan doprinos procesima sa posebnim benefitima na korisnike i društvo u celini.

Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje građana je celoživotni proces čiji su najvažniji ciljevi: sticanje znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, unapređenje i učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja u saobraćaju. Važnost transporta za društvo nameće potrebnu stručnog rada, stalnog obrazovanja i odgovornosti društva za kvalitet stručnog kadra koji upravlja i razvija saobraćajni sistem Srbije.

Srbijatransport se zalaže za stručan, posvećen i odgovoran rad kompetentnih pojedinaca, uvažavanje naučnih institucija. U kreiranju i razvoju saobraćajnog sistema Srbije zalažemo se za transparentan dijalog predstavnika privrede, nauke, zaposlenih i institucija, kako bi se kreirala najkvalitetnija rešenja za razvoja društva u celini.