Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Beograd mart 2022. godine

U Srbiji sada postoji oko 170.000 licenciranih profesionalnih vozača sa CPC sertifikatom profesionalnog vozača. Prema starosnoj strukturi (po podacima iz 2021.godine) podaci su sledeći:

Starost vozača

Broj vozača

%

 %

Prosečan broj vozača po generaciji

Ispod 21 godine

409

0,26%

9,26%

1.628

22 - 30

14.242

9,00%

31 - 40

43.100

27,24%

60,02%

4.748

41 - 50

51.858

32,78%

51 60

34.254

21,65%

30,72%

3.241

stariji od 61 godine

14.359

9,08%

S

158.222

 

Ovo ukazuje da vozača preko 51 godine (14 godina do penzije) ima 30,72% ili 48.606 vozača, a da vozača do 30 godina starosti (12 godina od punoletstva) ima 9,26% ili 14.650 mladih profesionalnih vozača.

Prema relevantnim procenama u Srbiji ukupno danas nedostaje preko 12.000 vozača, odnosno nedostatak je oko 8.000 profesionalnih vozača u drumskom teretnom transportu (sa C i CE kategorijom) i oko 4.000 vozača u sektoru autobuskih prevozmnika (sa D i DE kategorijom). Istovremeno su bruto zarade profesionalnih vozača relativno niske i kreću se od 650 do 1.900 evra, zavisno od vrste posla. Činjenica je da su u Srbiji Porezi i doprinosi na bruto zarade oko 62%, što znači da su neto zarade veoma niske a motivisanost opredeljenja za ovaj težak posao vrlo niska.

Profesionalni vozači koji poseduju CPC sertifikat kao stečeno pravo po obrazovnom profilu samo 14% vozača došlo iz specijalizovanog srednjeg stručnog obrazovanja. To ukazuje da su ostali profesionalni vozači (njih preko 130.000) poseduju CPC sertifikat, kao stečeno pravo, kroz obuku u Auto-školama ili u Vojsci Jugoslavije i Srbije, dok je takva obuka vozača postojala.

Kada se ovo ima u vidu i ako radni vek iznosi 40 godina, dolazimo do podatka da je danas neophodno, van srednješkolskog sistema obrazovati minimum 3.400 novih profesionalnih vozača u drumskom transportu.

Imajući u vidu sadašnji nedostatak profesionalnih vozača i nepovoljnu starosnu strukturu, to ukazuje i na potrebu produkcije mnogo većeg broja profesionalnih vozača u narednih 10 godina za oko 46.000 novih Profesionalnih vozača (ili 4.600 vozača godišnje), čime bi se ublažio sadašnji problem nedostatka stručne radne snage u drumskom transportu u Republici Srbiji.

U skladu sa EU direktivama u Srbiji je uvedena zakonska regulativa koja uspostavlja CPC - Stručnu profesionalnu kompetenciju profesionalnih vozača, a od 01.01.2020. godine profesionalni vozači sa CPC sertifikatom su u obavezi da pohađaju periodičnu obuku (35 časova u 5 godina). Pristup profesiji je regulisan Početnim obukom koja je najčešće 140 časova (za sve one koji nisu završili srednju školu). U predhodne 2 godine je se uspostavljao sistem centara za obuku, sertifikovali su se stručni predavači, registrovali se CPC centri, a cena obuka je postala značajan trošak za polaznika ili za poslodavca. Sada postoji sertifikovano 20 centara za CPC obuku. 

Veoma visoka cena obuke za profesionalne vozače je veoma veliki problem pristupa profesiji uz starosne i posebne uslove u Srbiji koji stroži i teži nego u zemljama EU. Činjenica je da je u predhodne dve godine početnu obuku je pohađalo i položilo ispit ukupno 312 vozača (i to 2020.  je bilo 74 nova profesionalna vozača, a 2021. godine 238 je dobilo CPC nakon početne obuke i položenog ispita).  Ovaj broj vozača je neprihvatljivo mali, a imajući sve u vidu i kontinuiran odlazak  profesionalnih vozača na rad van Srbije, stvara se sve veći problem za poslodavce u drumskom transportu i korisnike usluga u Republici Srbiji.

Imajući u vidu visoku cenu obuke i broj novih vozača u predhodne 2 godine, period uvođenja CPC sistema u Srbiju, kao i probleme i ograničenja Pandemije COVID 19 koji su značajno uticali na broj sprovedenih obuka, svakako da se očekuje donošenje sistemskih mer u interesu unapređenja poslovanja i podsticanja edukacije i broja profesionalnih vozača u drumskom transportu.

Predstavnici sektora su podnosili niz inicijativa za rešavanje problema, starosne granice za pristup profesiji i korekcije procedure obuke profesionalnih vozača. Poslodavci drumskog transporta su stanovišta da je edkacija zaposlenih u drumskom transporta neophodna, da je potrebno uređenje poslovnog okruženja i da je neophodno drumskom transportu posvetiti veću pažnju u interesu bezbednosti saobraćaja, kvaliteta poslovanja i benefita za korisnike usluga transporta.

U ovakvom poslovnom okruženji i društvenim okolnostima, Srbijatransport u saradnji sa Panontransportom i AMSS CMV je sprovela je obuku 50 profesionalnih vozača u okviru Programme Migration for Development (PME) Migracije za razvoj PN: 20.2045.1-021.02, Project Professional truck drivers – VET and job placement programme 83367850.

Uvažavajući definisane ciljnu grupu i uspostavljene kriterijume za pristup programu, odziv potencijalnih kandidata je bio izuzetno veliki. Činjenica da je bilo 500 prijavljenih kandidata, ukazuje da je značajan broj žena, povratnika iz inostranstva, pripadnici manjinskih grupa, socijalno ugroženih kategorija građana i nezaposleni veoma zainteresovani za posao profesionalnog vozača, čime bi značajno unapredili svoj socijalni status i formalno zaposlenja, ali da nemaju finansijskih mogućnosti da bi sebi omogućili veoma skupu obuku koja dugo traje.

Činjenica je da su učesnici programa, čiju je obuku u Srbiji u potpunosti finansiralo Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, u 2021 godini činilo 20% svih novih profesionalnih vozača.

Projekat je imao izuzetno veliku važnost u smislu ukazivanja na ovaj veliki društveni problem i model dobre prakse, kojim se stvaraju nedostajući kvalifikovani kadrovi koji nedostaju društvu a istovremeno se rešavaju značajni socijalni i egzistencijalni problemi pojedinaca, što je izuzetno važno za naše društvo.

Činjenica je da posao profesionalnog vozača zahteva posedovanje posebnih veština, mentalinh, intelektualnih i fizičkih sposobnosti, a da je posao profesionalnog vozača relativno siguran i tražen. To daje još veći značaj za ciljnu grupu kandidata na koje se ovaj projekat primenjuje.

Ovaj projekat je dao izuzetne rezultate i imao je širi značaj od samog projekta, predstavlja model dobre prakse i potrebno ga je nastaviti, odnosno sagledati mogućnosti da se ovakav projekat ponovi u Srbiji. Stečena iskustva i naučene lekcije su veoma važne za kvalitet, efekte i rezultate u narednom periodu.