Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

На састанку Одбора директора Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд , који је одржан 06. марта 2024. године, у оквиру : тачке 6. Сагледавање постојећих чињеница и тржишних услова пословања превозника који обављају међународни друмски превоз путника; расправљано и констатовано да су велики проблеми превозника и тржишни услови пословања у јавном линијском међународном превозу путника и да је превазилажење проблема и унапређење регулативе неопходно реализовати што пре.

Интерес послодавца јесте транспарентан рад и креирање ставова и регулативе у општем интересу развоја и конкурентности сектора саобраћаја у Србији, решења која су у интересу развоја српских аутобуских превозника, али и квалитетна сарадња са представницима институција. Ставови превозника су у овом тренутку различити и често контрадикторни али су мотивисани искључиво личним интересима.

Исказан је став да усаглашена решења Радне групе за израду новог Закона о јавном превозу путника у друмском саобраћају јесу од велике користи за уређење пословања и сузбијање нелегалног и незаконитог рада, те да се очекује да ће доношење новог Закона о јавном превоза путника у друмском саобраћају имати значајан утицај на пословање и квалитет услуге у јавном превозу путника у друмском саобраћају. Имајући ово у виду, неопходно је креирати нови правилник који би заменио Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника, који је креиран 2000.године и измењен 2006.године.

Кроз расправу на састанку се усагласио став да је неопходно упутити допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са закључцима Србијатранспорта које Вам достављамо у прилогу.

Став Одбора директора Србијатранспорта јесте да се хитно приступи изради новог правилника која регулише тржиште међународног линијског превоза путника, а да се након тога приступи процедурама подношења захтева за нове дозволе и редове вожње, те да се ново усаглашавање спроводи у складу са сада реалним подацима на тржишту међународног линијског превоза путника.

Drumski transport putnika ima izuzetno veliku važnost za društvo i privredu u Republici Srbiji. Sumirajući poslovne pokazatelje i prikupljene stavove prevoznika vezane za okolnosti poslovanja u 2020.godini i vreme pandemije izazvane virusom COVID 19, nedvosmisleno se uočava da su opravdani zahtevi prevoznika usmereni ka Vladi Republike Srbije za neophodnu sektorsku pomoć u cilju prevazilaženja poslovnih problema i opstanka na tržištu. Nadamo se da će kroz konstruktivan razgovor biti usaglašen nivo i modeli pomoći usmereni prema poslodavcima u sektoru.

Na sastanku Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd koji je održan 04. juna 2020. godine, posle niza analiza i konsultacija sa poslodavcima u sektoru javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju sagledana je poslovna pozicija delatnosti javnog prevoza putnika i usaglašeni predlozi  mera za neophodnu sektorsku pomoć.

Uvažavajući interese korisnika usluga prevoza, društvenu odgovornost autobuskih prevoznika i funkciju delatnosti u društvu, zaključak je da je od velikog opšteg interesa donošenje posebnih sektorskih mera za pomoć autobuskim prevoznicima u Republici Srbiji. Konstatovano je da je neophodno odgovorno delovanje prevoznika na iznalaženju predloga i mera koje su minimalno neophodne u cilju održavanja delatnosti, realno ostvarive i u opštem interesu.

Sagledavajući sadašnje stanje u društvu, predhodne i postojeće probleme u poslovanju prevoznika, nagomilane gubitke u vreme zabrane rada i gubitke koji su evidentni posle ukidanja vanrednog stanja, doneti su predlozi granskih mera u sektoru javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Dok se ne usaglase mere koje omogućavaju ekonomski održivo poslovanje u narednom periodu, ukazujemo na potrebu hitne, konkretne i odgovorne reakcije institucija u suzbijanju sive ekonomije i nelegalnog rada pojedinaca.

 

Vlada Srbije donela je Odluku o ublažavanju mera obavljanja JAVNOG PREVOZA PUTNIKA za vreme vanrednog stanja.

U prilogu možete videti Obaveštenje i Odluke:

  1. Obaveštenje Ministarstva o ublažavanju mera tokom vanrednog stanja od 30.04.2020.i
  2. Instrukciju Vlade za javni gradski, prigradski i lokalni prevoz od 28.04.2020.
  3. Odluku o ublažavanju mera obavljanja JAVNOG PREVOZA PUTNIKA za vreme vanrednog stanja od 30.04.2020.

Molimo putnike da poštuju propisane odluke i instrukcije u cilji lične i društvene zdravstvene zaštite.

Inicijativu i molbu da se sektor javnog prevoza putnika posebno sagleda u procesu razrade ekonomskih mera za ublažavanje posledica po privredu usled pandemije COVID 19, jer je autobuskim prevoznicima zabranjen rad u vreme trajanja vanrednog stanja.

Sada preko 90% kapaciteta u sektoru ne radi i usled zabrane rada i ne postoji mogućnost tekućeg prihoda. Delatnost javnog prevoza putnika je niskoakumulativna, a naplata potraživanja je potpuno onemogućena. Istovremeno postoje veliki tekući troškovi a usled nelikvidnosti potpuno je nemoguće da prevoznici obezbede isplate zaposlenih u narednom periodu.

Uvažavajući Uniju poslodavaca Srbije kao reprezentativnog predstavnika poslodavaca, a imajući u vidu nagomilane probleme transportne privrede u sektoru javnog transporta putnika, kao i da se godinama unazad institucijama dostavljaju smislene inicijative koje su u opštem interesu društva, privrede, korisnika usluga, institucija i budžeta Republike Srbije, dostavili smo inicijative Uniji poslodavac Srbije, Sektoru za saobraćaj zbog objedinjavanja stavova predstavnika poslodavaca i privrede.

 Pored ovoga, treba imati u vidu usvojene zaključke Socio-ekonomskog saveta za uređenje poslovnog okruženja u drumskom transportu.

Inicijativa za rešavanje problema u sektoru javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i zahtev za sastanak na kome bi analizom argumenata kreirali mere za uređenje poslovnog okruženja i predloge podsticaja unapređenja bezbednosti saobraćaja uz podizanje nivoa usluga koje koriste građani Srbije

Prosečna starost autobusa u Srbiji je preko 20 godina, prosečna starost profesionalnih vozača u sektoru je preko 55 godina uz evidentan nedostatak profesionalnih vozača u Srbiji a nivo bezbednosti saobraćaja je duplo gori nego u zemljama EU. Sektor javnog prevoza putnika posluje u ekonomski neodrživim uslovima, akciza na evrodizel gorivo je značajno veća od one koju prevoznici plaćaju u okruženju i EU, te je konkurentska pozicija privrede značajno ugrožena.

Srpski prevoznici su suočeni sa nelojalnom konkurencijom a posebno zbog visokog iznosa akcize na evrodizel gorivo prevoznici su nekonkurentni na tržištu. Prioritetno je neophodno izjednačiti akcizu na evrodizel gorivo domaćim prevoznicima koji obavljaju komercijalnu delatnost drumskog transporta i sniziti na nivo prakse u EU i okruženju, po preporukama i direktivi 2003/96 EU - Evropskog parlamenta i saveta Evropske Unije

Neophodno je da se za opstanak delatnosti uvedu subvencije za nabavku novih autobusa koji su po svojim karakteristikama prioritetno namenjeni za javni linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Subvencije procesuirati kroz olakšice snižavanja troškova poslovanja prevoznika pri nabavci novih vozila

U organizaciji Saobraćajnog fakulteta i Unije poslodavaca Srbije 14. 11. 2019. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu je održan okrugli sto na temu: „Bezbednost saobraćaja u javnom prevozu putnika“. Cilj okupljanja je da se sa stručnog aspekta identifikuju i analiziraju problemi bezbednosti saobraćaja u javnom prevozu putnika i daju smernice mogućih rešenja uočenih problema. Referate su podneli: Profesor Dr Krsto Lipovac; Goran Aleksić; Mirko Vučinić; Prodesor Dr Dalibor Pešić i Profesor Dr. Nenad Marković.

Problem bezbednosti saobraćaja u javnom prevozu putnika nije problem transporta, ovo je ozbiljan društveni problem. Stanje u sektoru transporta putnika je izuzetno alarmantno, sa tendencijama da u narednom periodu bude još složenije. Neophodno je usaglasiti mere sistemskog delovanja, tj. predlog kratkoročnih i dugoročnih mera, a koje treba usaglasiti sa postavljenim ciljevima.

Preuzmite priloge:
Download this file (3-3-zakljucci-okruglog-stola.pdf)Zaključci okruglog stola764 kB