Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Za kvalitetno poslovno odlučivanje preduslov je da u svakom momentu kvalitetna pravovremena i tačna informacija, kao i poznajete tržište kojem se obraćate i na kome se deluje.

Za kvalitetan rad neophodno sistematsko prikupljanje informacija radi planiranja. Mi kontinualno, sistematski pratimo i sprovodimo kvalitativna i kvantitativna istraživanja u sektoru transporta koristeći formalne i neformalne metode prikupljanja informacija.

Posebno treba imati u vidu da je privredni i transportni sistem veoma dinamičan a da se u narednom periodu mogu očekivati značajne izmene uslova posovanja. Evolutivno pravilo “prilagodi se ili nestani” oduvek važi i u poslovanju. Kako se prilagoditi ako ne prepoznajete kakve se promene i na kojim poljima dešavaju?

Pomoći ćemo Vam da prilikom angažovanja saradnika, pojedinaca ili kompanija  pravilno i jasno obrazložite cilj istraživanja, informacije koje su vam potrebne i vremenski rok koji vam odgovara, zajedno sa Vama ćemo opredeliti profesionalan i stručan tim koji će biti kreiran u skladu sa postavljenim ciljevima i opredeljenim budžetom.

Informacija je najvažniji deo uspeha, a kvalitetna analiza i sagledavanje uticaja je od izuzetne važnosti za kvalitetnu odluku danas za dobar rezultat sutra. Posedujemo pouzdane metode i resurse za:

  • Analize segmenata privrednih i transportnog sektora i trendova
  • Analize konkurentnostii analize ključnih konkurenata
  • Analize tržišnog učešća i sezonskih karakteristika usluga
  • Analize struktura cena usluga i dinamike troškova za optimizaciju procesa
  • Analize ciljnih tržišta i potencijala
  • Analize zadovoljstva korisnika usluga
  • Analize zadovoljstva zaposlenih, njihovih međuodnosa i potencijala