Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Drumski transport

        Drumski tranport u Republici Srbiji predstavlja dominantan, ali i dinamičan vid saobraćaja, sa učešćem od oko 80% u ukupnom obimu prevoza tereta, odnosno sa oko 74% ukupnog broja prevezenih putnika.

       Javni prevoz putnika u gradskim područjima značajno je veći u odnosu na međumesni. Oko 2/3 putovanja obavlja se sredstvima javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, dok samo 1/3 čine međumesna putovanja. S obzirom na to da 75% stanovništva živi u gradovima, transportnim uslugama i infrastrukturi u gradovima potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Međunarodno iskustvo jasno ukazuje na potrebu aktivnijeg uključivanja jedinica lokalne samouprave u finansiranju odvijanja i razvoja javnih gradskih i prigradskih sistema i mreža.

Misija

      Poslovno udruženje drumskog sapobraćaja “Srbijatransport” kao najveće udruženje drumskog saobraćaja u Srbiji zastupa interese cele privredne grane drumskog saobraćaja u Republici Srbiji, osnovano još daleke 1951. godine.

       Procenat učešća drumskog saobraćaja u ukupnom saobraćajnom sistemu Republike Srbije, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda zemlje i izvozu saobraćajnih usluga, obavezuje sve u Republici da pružaju podršku razvoju ovog vida saobraćaja i podizanju kvaliteta saobraćajnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni saobraćaj zauzima značajno mesto u deviznom prilivu zemlje, pa i zbog toga ovoj delatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Vizija

      Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave, poslovna udruženja poput „Srbijatransporta“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih standarda, direktiva i razvoja saobraćaja. Jačanje integracija u privredi je dragoceni izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport", kao stručnog i legitimnog eksponenta saobraćajne delatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja saobraćajne delatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Srbijatransport", udruženje bogate tradicije.

      Razvoj i obezbeđivanje važnog uticaja poslovnog udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Republike Srbije.

Aktuelno stanje u drumskom saobraćaju

    Prioritetna aktivnost jeste ostvarivanje vodeće uloge u cilju uređenja tržišnog ambijenta i uticaja na eliminisanje sive ekonomije i nezakonitog poslovanja. Ovo je neophodno realizovati u najkraćem mogućem roku imajući u vidu da takvo poslovanje ima izuzetno negativan uticaj na ionako teško poslovanje privrednih subjekata drumskog saobraćaja. Uređenje tržišta će obezbediti primenu optimalnih cena saobraćajnih usluga i racionalnije korišćenje resursa, koje će dalje imati uticaj na poboljšanje kvaliteta usluge, razvoj poslovnih subjekata i delatnosti u celini, koja kao takva postaje u svakom smislu konkurentna na međunarodnom tržištu. Ovo jeste interes svih činilaca društva, a uloga Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja “Srbijatransport” kao lidera i mesta okupljanja prevoznika i drugih Poslovnih udruženja, jeste da ukaže na sve činjenice i obezbedi dovoljno jak lobi koji će sprovesti neophodne mere i aktivnosti, uz donošenje i poštovanje potrebne zakonske regulative. Treba imati u vidu i ogromnu društvenu i socijalnu odgovornost saobraćajnih preduzeća u Srbiji. U ovom trenutku u drumskom putničkom saobraćaju radi preko 25.000 zaposlenih, a u drumskom teretnom saobraćaju preko 40.000 zaposlenih.

     Na poslovima stvaranja regularnog tržišnog ambijenta i elimisanju sive ekonomije potrebno je ostvariti blisku vezu sa republičkim inspekcijskim organima i drugim institucijama Republike Srbije, ali nalaziti i druga sistemska rešenja koja bi mogla doprineti rešavanju i eliminisanju svih nezakonisti na tržištu.

Problemi drumskog transporta u Republici Srbiji

      Drumski saobraćaj u Republici Srbiji trenutno je u izuzetno teškom položaju i potrebni su veliki napori da se postojeće teškoće ublaže. Posebno su izražene sledeće teškoće:

 • Siva ekonomija, nezakonito poslovanje u saobraćaju, nelegalni prevozi i nelegalni prevoznici predstavljaju ogroman problem. Odnosno, nedovoljan rad nadležnih državnih organa ostavlja prostor za nelegalno poslovanje koje nanosi ogromnu štetu legalnim organizovanim prevoznicima

 • Cene usluga prevoza su niske zbog platežne sposobnosti i nelojalne konkurencije.

 • Porezi na dodatu vrednost imaju jako visoke stope za ovu vrstu delatnosti. Sva saobraćajna preduzeća imaju teškoće u poslovanju zbog velikih opterećenja po osnovu poreza koji se plaćaju desetog u mesecu.

 • Veliki problem jesu izuzetno velike akcize na naftne derivate, tako da je neophodno, uz kontrolu poreskih organa, omogućiti beneficije akciza preduzećima javnog drumskog saobraćaja.

 • Visoki porezi i doprinosi na zarade izuzetno opterećuju poslovanje, uz veliki pritisak naplate.

 • Rast cena rezervnih delova je značajan, a nabavka otežana zbog finansijskih problema u poslovanju i naplate potraživanja.

 • Rast i visina cena putarina je neprimerena, a na nekim putnim pravcima i neopravdan.

 • Poslovanje sa bankama je sve teže, kamate su izuzetno visoke za naše prilike.

 • Uslovi lizinga za nabavku vozila izuzetno su nepovoljni, što je pogotovo izraženo u poslednje vreme zbog rasta evra i inflacije.

 • Negativne kursne razlike izuzetno nepovoljno utiču na poslovanje.

 • Cene najma autobusa za turističke agencije su niske, uz istovremeno izuzetno visoke troškove ekskurzija za učenike, jer su marže turističkih agencija neopravdano visoke.

 • Posebnu pažnju zaslužuje gradski i prigradski saobraćaj, s obzirom na značajnu ulogu prevoza zaposlenih i đaka, kao i bitnu funkciju javnog prevoza u ruralnim područjima.

 • Lokalne samouprave ne pridaju dovoljan značaj gradskom i prigradskom saobraćaju. Pojedine lokalne samouprave ne izmiruju preuzete obaveze za obavljene usluge. Pored ovoga lokalne samouprave prave političke pritiske za održavanje nerentabilnih linija, bez dotacija.

 • Obezbediti bolje uslove rada u drumskom teretnom saobraćaju.

 • Obezbediti mogućnosti za javan, transparentan i konkurentan tržišni ambijent u drumskom teretnom saobraćajau.

         Naše osnovne vrednosti jesu:
stručnost, profesionalizam, kompetentnost, timski rad, liderstvo, odgovornost, pouzdanost, pravičnost i opšti interes.

     Jasno je da su problemi veliki, da prevoznici moraju udruženi nastupati zajedno i jedinstveno na unapređenju saobraćajne delatnosti, poštujući tržišni ambijent i poslovne međuodnose privrednih subjekata.