Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Presednik Skupštine Udruženja saobraćajnih inženjera Srbije je  Vladimir Varićak .

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja saobraćajnih inženjera Srbije su:

Vladimir Varićak Predsednika Upravnog odbora

Goran Aleksić, član Upravnog odbora

Milan Božović,  član Upravnog odbora

Zoran Pešović, član Upravnog odbora

Milan Božić, član Upravnog odbora

Danko Trninić, član Upravnog odbora

Dušan Mladenović, član Upravnog odbora

 

Članovi Nadzornog odbora Udruženja saobraćajnih inženjera Srbije su:

Milan Vujanić, Predsednika Nadzornog odbora

Aleksandar Ivanović, član Nadzornog odbora

Dušan Ognjenović,  član Nadzornog odbora

 

 

PROGRAM RADA

UDRUŽENJA SAOBRAĆAJNIH INŽENJERA SRBIJE

 

 

 • Organizaciono jačanje USIS-a
 • Priprema i organizacija prve Skupštine (format skupštine, sadržaj, akta koja se usvajaju, učesnici, gosti, mesto održavanja, ..i dr),
 • Uključivanje saobraćajnih inženjera iz različitih oblasti saobraćaja u rad USIS-a,
 • Donošenje i usvajanje svih neophodnih dokumenata za rad organa USIS-a,
 • Uređenje sajta i administrativno tehnička podrška radu USIS-a,
 • Formiranje svih organa USIS-a,
 • Osnivanje sekcija.

 

 • Omasovljenje članstva i motivacija za učlanjivanje
 • Članstvo po predlogu USIS,
 • Uključenje u članstvo reprezentativnih predstavnika svih vidova saobraćaja,
 • Učlanjivanje bivših članova Društvo inženjera i tehničara saobraćaja i veza pri Savezu inženjera i tehničara Srbije,
 • Izgradnja, jačanje veza i saradnje bivših studenata koji su u Alumni udruženjima I uključivanje u članstvo.

 

 • Komunikacija, saradnja i udruživanje USIS-a sa srodnim savezima i komorama
 • Savez inženjera i tehničara Srbije (pripremiti Odluku o pristupanju USIS-a u SITS koju bi usvoio UO, a potvrdila Skupština),
 • Inženjerska komora Srbije,
 • Privredna komora Srbije, i dr.

 

 • Saradnja sa fakultetima i Institutima
 • Saradnja sa SF u Beogradu, FTN u Novom Sadu i SF u Doboju,
 • Saradnja sa ostalim fakultetima koji obrazuju inženjere saobraćaja. Saradnja bi se u formalnom smislu definisala kroz određene Sporazume i protokole. Saradnja sa fakultetima bi bila od velikog značaja kako za USIS tako I za fakultete.

 

 • Komunikacija, saradnja i udruživanje USIS sa drugim srodnim savezima i udruženjima
 • iz oblasti saobraćaja (može i drugim srodnim oblastima od interesa za naše Udruženje),
 • Formiranje registra i određivanje prioriteta i predstavnika USIS-a za uspostavljanje iste.

 

 • Komunikacija, saradnja i udruživanje sa ostalim srodnim naučnim, stručnim, privrednim i društvenim nacionalnim institucijama
 • Formiranje registra, prioriteti, imenovanje predstavnika USIS-a za uspostavljanje iste.

 

 • Komunikacija, saradnja i udruživanje sa srodnim međunarodnim udruženjima
 • Formiranje registra Udruženja saobraćajnih inženjera u RS, BIH, HR i nekim zemljama EU. Razmena iskustava.

 

 • Aktivnosti na unapređenju i razvoju saobraćajne struke
 • Promovisanje i čuvanje etike struke/ Negovanje i razvoj etike inženjerskog poziva.

 

 • Pokretanje inicijativa i priprema predloga nadležnim organima za izmenu postojeće i donošenje nove regulative iz oblasti saobraćaja (zakoni, propisi i standardi)

 

 • Razmatranje strategija, planova, programa, analiza, elaborata, studija, projekata i druge dokumentacije od uticaja na saobraćaj, kao i davanje stručnog mišljenja o njima

 

 • Iznošenje stavova po raznim pitanjima bitnim za oblast saobraćaja
 • Uticaj na stvaranje javnog mišljenja o svim bitnim pitanjima u oblasti saobraćaja.

 

 • Organizovanje permanentne edukacije, naučnog i stručnog usavršavanja članova

 

 • Naučni i stručni skupovi
 • Suorganizatori/organizatori skupova na teme od interesa za struku,
 • Učestvovanje članova na naučnim i stručnim skupovima koje organizuju drugi subjekti.

 

 • Objavljivanje stručnih radova i publikacija
 • Na sajtu, u postojećim časopisima kao što su “Put i saobraćaj“, “Železnice“, stručni časopis koje izdaje SITS i sl.

 

 • Obeležavanje značajnih datuma i događaja iz oblasti saobraćaja

 

 • Lobiranje u cilju obezbeđivanja odgovarajućeg profesionalnog i društvenog statusa saobraćajnih inženjera.

 

 • Obavljanje intelektualnih usluga na komercijalnim principima.